skip to Main Content

"Mägi" kutsub?

Lähme koos!

Riho Kuppart

akrediteeritud mentor & juhtimiskonsultant

* meie esimene kohtumine on TASUTA

Iga juht vajab mõttekaaslast!

Juhi tee viib sageli läbi uute tundmatute alade, kus tee on põnev, kuid ka üksildane ja karm. Olukorra ebamäärasus või väljapääsu puudumise tunne võib oluliselt halvendada igapäevast toimimist ja efektiivset juhtimist.  Kergesti võib tekkida nn tunnelis olemise efekt. Just sellisel hetkel on hea, kui Sul on käepärast inimene, kes oma kogemuste tõttu mõistab olukorda ja neutraalse välispilgu abil aitab sellest välja navigeerida.

Või kui Sa ei ole juht ja Su ees seisavad olukorrad nagu mäed? Kui Sa ei ole rahul mingi valdkonnaga oma elus ja tajud, et elul on Sulle varuks midagi palju enamat, rõõmsamat ja rahuldust pakkuvamat. Räägime sellest! 

Meie koostöö tulemusteks on selgus olukorras ja eesmärkides. Üheskoos koostame just Sinule personaalselt sobiva tegevusplaani, leiame ja hoiame motivatsiooni selle reaalseks elluviimiseks.

Kas lähme koos edasi? Miks just minuga?

Kogemus

Mul on 25 aastat juhtimiskogemust suurtes ja väikestes organisatsioonides, riigi-, era- ja kolmandas sektoris. Mõistan seetõttu nii spetsialisti, värske esmatasandi juhi kui kogenud strateegilise juhi väljakutseid. Tööalaseid ja eraelulisi. Toetan Sind, et saaksid enda olukorras teha püsivad muudatused ja saavutada oma eesmärgid. Väikesed ja suured.

USALDUS

Olen akrediteeritud mentor ning järgin oma tegevuses globaalset eetikakoodeksit. Mentori praktilised oskused aitavad meil üheskoos efektiivselt käsitleda erinevaid teemasid ning leida inspiratsiooni ja lahendusi. Meie koostöö toimub võrdse partnerlusena, on personaalne ja konfidentsiaalne.

EHEDUS

Minuga koostöö on aus ja ehe. Sina saad olla päris Sina. Ei ole oluline, kas oled juht äriühingus, riigiasutuses, MTÜs või koguduses. Arutletavad teemad võivad olla nii isiklikud kui tööalased, kuna enamasti on töised ja isiklikud väljakutsed omavahel põhjus-tagajärg seoses. Olen veendunud, et igale probleemile on Sulle sobiv lahendus!

MENTORLUS

Me teeme otsuseid sageli ebapiisava info või ajapiirangute tingimustes. Kuigi sellest valju häälega ei ole kombeks rääkida, kogevad 90% juhtidest aeg-ajalt oma elus ebakindlust, hirmu või ärevust. Lahendamist võivad vajada vastandlikud huvid muudatuste juhtimisel või terav konflikt mõne lähedase kolleegiga. Rahulolematuse kasv võib tingida vajaduse muuta efektiivsemaks meeskonna koostööd ja töökorraldust. Või on tekkinud soov muuta oranisatsiooni- ja juhtimiskultuuri. Mõned varasemad ebaõnnestunud otsused või kellegi kriitilised sõnad võivad meid paisata negatiivsete uskumuste nõiaringi, mis kahjustavad meie tegutsemisvõimet. Sel puhul on heaks abimeheks mentor.

Mentorina olen Sulle kasulik, kui soovid luua selgust oma olukorra, eesmärkide, lahendusvariantide või motivatsiooni osas. Aitan Sul analüüsida olukorda ja edasiliikumise võimalusi, selgitada välja Su loomupärased ja eelistatud valikuid, leida energiat otsustamiseks, alustada tegevustega, säilitada fookust ning tunda rõõmu edu üle.

KONSULTATSIOON

Iga organisatsioon läbib oma arenguteel erinevaid küpsusastmeid. Vahel on edasiliikumiseks vaja välist pilku. Olen juhtimiskonsultandina Sinu meeskonna kõrval organisatsiooni strateegilise tasandi vaatest. Meie koostöö võib hõlmata muudatuste juhtimise, väärtuspõhise organisatsioonikultuuri kujundamise, juhtimissüsteemide või teenuste arendamise küsimusi. Saame läbi arutada ka finantsjuhtimise, personaljuhtimise, varade juhtimise või kvaliteedijuhtimise teemad. Aitan strateegia koostamisel ning strateegiapäevade läbiviimisel.

VAHEJUHTIMINE 

On olukordi, mil ettevõtte omanikul on mõistlik kaasata väline vahejuht (interim-juht), kes töötab välja lahenduse koos organisatsiooni või selle allüksuse meeskonnaga. Erinevalt konsultandist vastutab vahejuht ka eesmärgi saavutamise eest. Saan võtta vahejuhi rolli, kui on vaja:

  • tagada organisatsiooni töö (näiteks kui eelmine juht on ootamatult lahkunud);
  • ellu viia muudatust või lahendada kriisi (neutraalse osapoolena);
  • ellu viia projekti (nt rakendada uut süsteemi);
  • uuendada organisatsiooni (nt koos omanikuga luua ja rakendada uus strateegia).

Vahejuht kaasatakse tavaliselt 4-18 kuuks ning sõltuvalt eesmärgist kas osalise- või täisajaga – täpselt nii kauaks, kui vaja on.

KLIENDID JA KOLLEEGID MINUST

Ma nautisin väga meie ühist teekonda, sest mul oli hea võimalus õppida, kogeda, katsetada ning välja mõelda ja töösse panna teemasid, mis ei ole olnud varasemalt minu jaoks kas olulised või üldse teada. Riho aitas mul fokusseerida olulistele teemadele ja liikuda oma eesmärkide saavutamisel praktiliselt edasi! Suur aitäh kõige eest!

Riho esitas vahel küsimusi täiesti uue vaatenurga alt, mis pani „vanemad olijad“ juurdlema, et miks varem probleemidele niimoodi pole lähenetud. Juhi selge sõnum ja tunnustus on suur väärtus ning selles on Riho kahtlemata osav. Töötajad vajavad juhti, kellel on oma visioon, otsustamisjulgus ning selgroog õigele asjale kindlaks jääda. Lugupidamine selle eest!

Riho eesmärgiks on inspireerida oma meeskonda läbi väärtuste ja kogemuste jagamise. Riho lugudes on nii huumorit kui ka elutervet eneseirooniat, aga ennekõike iva. Ta on äärmiselt põhimõttekindel ja tugeva ning sirge selgrooga. Edu!

Riho on juht ning visionäär, kelle mõtete ja ideedega inimesed hea meelega kaasa tulevad. „Inimeste inimene“ selle parimas mõttes ning piisavalt nõudlik, kui olukord seda vajab.

Igas Riho mõttes ja teos kumab hoolivus, edasipüüdlikkus ja hea tahe. Innukas, tulevikku vaatav ja samas kaalutlev juht on vajalik igale organisatsioonile ja tema inimestele. Ta on väärtuspõhine visionäär! Aitäh!

Mulle meeldivad inimesed, kel jagub julgust ja kindlameelsust kaitsta enda väärtusi ja seisukohti, kes ei paindu ega kohane kõigega, kes jäävad iseendaks. Tugev selgroog on tugeva juhi tunnus. Minu lugupidamine.

Sa oled nagu mägironija, kes ei anna enne alla, kui tipp on vallutatud. Sina oskasid kokku võtta kõik oma meeled, tahtejõu ja energia, et veenda mind tippu vallutama! Aitäh sulle!

"Iga mehe elus on mägi. Kes alistab oma mäe, tema tipust näeb tähti, mida teised ei näe!“ (Rudolf Rimmel). Riho, Sina oled kindlasti mägedevallutaja ja oskad ka oma meeskonna tippu kaasa vedada.

Optimist, nagu ta ju on!

Riho on tasakaalukas, optimistlik ja eesmärgipäraselt tegutsev!

"Parimast püüdest ei piisa; tuleb teada, mida teha ja siis anda endast parim“ (W.Edwards Deming). Sina, Riho, teadsid, mida tuleb teha, et Keskkonnaametist kujundada hea organisatsioon ning võimaldasid kolleegidel ellu viia uskumatuid muutusi!