skip to Main Content

Soovid vallutada oma "mäge"?
Lähme koos!

mentorlus ◊ coaching ◊ konsultatsioon juhile …

* meie esimene vestlus on tasuta

Iga juht vajab enda kõrvale inimest, kellega rääkida olulistest teemadest!

Kui oled valinud juhi tee, liigud oma arengus üha uutele territooriumitele. Tundmatu tee võib olla käänuline ja üksildane. Just rasketel hetkedel on hea, kui Su kõrval on keegi, kes on Sinu poolt. Keegi, kes oma kogemuste tõttu mõistab Sind. Kellega koos süstematiseerida mõtteid, arutada delikaatseid teemasid, teha konkreetseid plaane enda arendamiseks ja oma eesmärkide saavutamiseks. Olen kindel, et saan Sind sel teel toetada!

Kogemus

Mul on 25 aastat juhtimiskogemust suurtes ja väikestes organisatsioonides, riigi-, era- ja kolmandas sektoris. Mõistan seetõttu nii värske esmatasandi juhi kui kogenud strateegilise juhi väljakutseid ja oskan juhti toetada eesmärkide saavutamisel.

Mõistan ja toetan Sind!

USALDUS

Olen akrediteeritud mentor ja coach ning järgin oma tegevuses globaalset eetikakoodeksit. Mentori ja coachi oskused aitavad efektiivselt käsitleda erinevaid teemasid ning leida inspiratsiooni ja lahendusi. Meie koostöö toimub võrdse partnerlusena ja on konfidentsiaalne.

Usaldan Sind!

EHEDUS

Minuga koostöö on aus ja ehe. Sina saad olla ehe – päris Sina. Vaatamata sellele, kas juhid suurt äriühingut või väikest MTÜd. Vaatamata sellele, kas arutletavad teemad tulenevad Su isiklikest või tööalastest dilemmadest. Usun, et igale probleemile on olemas lahendus!

Usun Sinu võimetesse ja loovusesse!

MENTOR (coach+)

Juhtimisotsuste langetamine toimub sageli ebaselge info tingimustes erinevate emotsioonide taustal.

Mentorina olen Sulle kasulik, kui soovid luua selgust oma eesmärkide osas ja neid saavutada. Aitan Sul analüüsida olukorda ja edasiliikumise võimalusi, selgitada välja eelistatud valikuid ja hinnata tegutsemise valmidust, leida motivatsiooni, alustada tegevustega ning seirata edu.

KOGEMUS ◊ USALDUS ◊ EHEDUS

JUHTIMISKONSULTANT

Iga organisatsioon läbib oma arenguteel erinevaid küpsusastmeid. Sageli on edasiliikumiseks vaja välist pilku. Olen juhtimiskonsultandina Su kõrval organisatsiooni strateegilise tasandi vaatest. See võib hõlmata muudatuste juhtimise, juhtimissüsteemide analüüsi ja arendamise, teenuste ja protsesside arendamise, finantsjuhtimise, personaljuhtimise, varade juhtimise, kvaliteedijuhtimise ja IKT juhtimise küsimusi. Aitan strateegia koostamisel ning strateegiapäevade läbiviimisel.

KOGEMUS ◊ USALDUS ◊ EHEDUS

VAHEJUHT (interim-juht)

On olukordi, mil on mõistlik kaasata väline vahejuht, kes töötab välja lahenduse koos organisatsiooni meeskonnaga ja erinevalt konsultandist vastutab ka eesmärgi saavutamise eest. Saan võtta vahejuhi rolli näiteks juhtudel, kui on vaja:

  • tagada organisatsiooni töö, kuna eelmine juht on ootamatult lahkunud;
  • ellu viia muudatust või lahendada kriisi;
  • ellu viia eriprojekti;
  • uuendada organisatsiooni sh luua uut strateegiat või rakendada uusi süsteeme.

Vahejuht kaasatakse tavaliselt 4-18 kuuks ning sõltuvalt eesmärgist kas osalise- või täisajaga.

KOGEMUS ◊ USALDUS ◊ EHEDUS

KLIENDID JA KOLLEEGID MINUST

Ma nautisin väga meie ühist teekonda, sest mul oli hea võimalus õppida, kogeda, katsetada ning välja mõelda ja töösse panna teemasid, mis ei ole olnud varasemalt minu jaoks kas olulised või üldse teada. Riho aitas mul fokusseerida olulistele teemadele ja liikuda oma eesmärkide saavutamisel praktiliselt edasi! Suur aitäh kõige eest!

Riho esitas vahel küsimusi täiesti uue vaatenurga alt, mis pani „vanemad olijad“ juurdlema, et miks varem probleemidele niimoodi pole lähenetud. Juhi selge sõnum ja tunnustus on suur väärtus ning selles on Riho kahtlemata osav. Töötajad vajavad juhti, kellel on oma visioon, otsustamisjulgus ning selgroog õigele asjale kindlaks jääda. Lugupidamine selle eest!

Riho eesmärgiks on inspireerida oma meeskonda läbi väärtuste ja kogemuste jagamise. Riho lugudes on nii huumorit kui ka elutervet eneseirooniat, aga ennekõike iva. Ta on äärmiselt põhimõttekindel ja tugeva ning sirge selgrooga. Edu!

Riho on juht ning visionäär, kelle mõtete ja ideedega inimesed hea meelega kaasa tulevad. „Inimeste inimene“ selle parimas mõttes ning piisavalt nõudlik, kui olukord seda vajab.

Igas Riho mõttes ja teos kumab hoolivus, edasipüüdlikkus ja hea tahe. Innukas, tulevikku vaatav ja samas kaalutlev juht on vajalik igale organisatsioonile ja tema inimestele. Ta on väärtuspõhine visionäär! Aitäh!

Mulle meeldivad inimesed, kel jagub julgust ja kindlameelsust kaitsta enda väärtusi ja seisukohti, kes ei paindu ega kohane kõigega, kes jäävad iseendaks. Tugev selgroog on tugeva juhi tunnus. Minu lugupidamine.

Sa oled nagu mägironija, kes ei anna enne alla, kui tipp on vallutatud. Sina oskasid kokku võtta kõik oma meeled, tahtejõu ja energia, et veenda mind tippu vallutama! Aitäh sulle!

"Iga mehe elus on mägi. Kes alistab oma mäe, tema tipust näeb tähti, mida teised ei näe!“ (Rudolf Rimmel). Riho, Sina oled kindlasti mägedevallutaja ja oskad ka oma meeskonna tippu kaasa vedada.

Optimist, nagu ta ju on!

Riho on tasakaalukas, optimistlik ja eesmärgipäraselt tegutsev!

"Parimast püüdest ei piisa; tuleb teada, mida teha ja siis anda endast parim“ (W.Edwards Deming). Sina, Riho, teadsid, mida tuleb teha, et Keskkonnaametist kujundada hea organisatsioon ning võimaldasid kolleegidel ellu viia uskumatuid muutusi!